Overgang naar ESTRIN

Overgang naar ESTRIN
De certificeringsstandaard voor het keuren van certificaat plichtige schepen was de Europese richtlijn 2006/87 EG en die is van per ingang van 9 oktober 2018 overgegaan naar ESTRIN (European Standard Technical Requirements Inland Navigation). In de basis staan daar de zelfde technische eisen in als in de Europese richtlijn, behalve dat er nu voor pleziervaartuigen wel gesproken wordt over motoren met een emissienorm. Dat is in ieder geval al een verschil die wij hebben teruggevonden. We moeten beide normenkaders nog heel goed naast elkaar leggen om te weten waar wij bij onze inspecties op moeten letten. De inspecteurs van de certificerende instantie hebben daar binnenkort een overleg over.

Dubbelingen: wel of niet?
Bij beroepsschepen mag niet meer gedubbeld worden. Bestaande dubbelingen mogen blijven zitten.
Vraag: wat is een reden dat dubbelingen niet meer mogen? De oude beplating zit vast aan de spanten. Als die oude beplating maar ver genoeg wegrot, is het mogelijk dat er eigenlijk spanten in je schip staan die niet vastzitten aan de huid en daarmee kun je de sterkte van je schip kwijtraken. Kimmen en nagelstrips en slijtplaten mogen nog wel gedubbeld worden. (Slijtplaat: plaat die bedoeld is om op te offeren. Als je altijd op dezelfde plek bij dezelfde dukdalf aankomt dan kun je zeggen ik wil daar een dikke plaat op de huid lassen zodat m’n huid daar sterker is of niet slijt. Schepen die veel naar Frankrijk varen moeten met passen en meten in de sluisjes. Die zetten vaak platen in de lengte richting van het schip zodat de huid niet beschadigt bij het invaren van de sluis.) Bij pleziervaartuigen mag nog steeds gedubbeld worden.

Emissienorm

In hoofdstuk 21 van de Europese richtlijn was de emissienorm voor pleziervaartuigen uitgezonderd. In hoofdstuk 26 van het ESTRIN staan de emissie eisen voor pleziervaartuigen wel genoemd. Dat was voorheen niet het geval. Dit betekent dat bij hermotorisering er geen oude motor geplaatst mag worden, maar een nieuwe die voldoet aan de emissie-eisen. Bij een herkeuring hoef je niet aan de emissienorm te voldoen. Dit betekent dat bij een herkeuring de motor niet vervangen hoeft te worden, mits die nog functioneel is.