(Nieuw) Bouwbegeleiding

Vanuit de werkzaamheden bij een certificerende organisatie hebben wij uit de eerste hand informatie over de knelpunten in communicatie tussen werf, klant en particuliere instelling.

Wij kunnen bij uitstek in het voortraject de knelpunten tackelen en er voor zorg dragen dat het certificatieproces zo soepel mogelijk verloopt.

Door reeds in een vroeg stadium bij de bouw betrokken te zijn wordt het bouwproces voor alle betrokken partijen een succes.