Algemene informatie certificering

Welke schepen moeten het certificaat hebben?
Eigenaren van pleziervaartuigen langer dan 20 meter of met product Lengte x Breedte x Diepgang groter dan 100 m3 zijn certificaat plichtig.
Schepen die aantoonbaar als pleziervaartuig in gebruik genomen zijn voor juni 2009 kunnen van de zogenaamde overgangsbepalingen gebruik maken (waarover later meer).
Om van deze overgangsbepalingen gebruik te maken is het zaak om voor 31-12-2018 gecertificeerd te zijn als pleziervaartuig.

Welke partijen kunnen certificeren in Nederland?

Voor pleziervaartuigen zijn er drie partijen die kunnen certificeren:
– Register Holland;
– NBKB, opgericht door verschillende verzekeraars;
– Bureau Scheepvaart Certificering (in oprichting).

US Survey werkt volgens het kwaliteitssysteem van Register Holland.

Hoe gaat het certificeren in z’n werk?
Je nodigt een geaccrediteerde deskundige uit aan boord en die voert een veiligheidsinspectie en een casco inspectie uit. Inden mogelijk wordt gelet op de lijst klaarblijkelijk gevaar. Als er nog ontbrekende zaken/onvolkomenheden zijn dan heb je een bepaalde periode de tijd om die zaken in orde te maken. Daarna vindt een eindcontrole plaats en zal het certificaat worden opgemaakt.
Indien een Europanummer nog niet beschikbaar is wordt dat aangevraagd.

Om iedereen in Groningen in de gelegenheid te stellen zich goed voor te bereiden op de certificering van het schip gaat US Survey in volgende nieuwsbrieven uitgebreid in op de zaken die in de praktijk van belang zijn. Als u nog aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Ulco Smits info@us-survey.nl